Jak postupovat při reklamaci

1. Reklamuje ten, kdo zboží objednal.

2. Zboží zašlete s vyplněným Reklamačním protokolem.

3. Chcete-li vyměnit poškozené zboží ze sady (tj. z několika kusů v balení), zašlete pouze poškozenou část, ne celou sadu. To platí i v případě, že se jedná o výrobek, který se skládá z více dílů a poškozena je pouze jedna jeho část.

4. Zboží zasílejte čisté a nejlépe v originálním obalu. Již používané zboží nebo část sady vhodně zabalte.

5. Balíček zašlete jako obyčejnou, popřípadě doporučenou zásilku. Zásilky neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky nepřebíráme. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání.
Adresa pro zaslání reklamace:


ALMED SERVIS, s. r. o.
Masarykovo náměstí 112
25083 Škvorec

6. Reklamace vyřizujeme v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonné třicetidenní lhůtě. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení zásilky. U zboží reklamovaného na prodejnách začíná běžet lhůta dnem předání zboží k reklamaci.